Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO CÔNG TÁC DÂN TỘC THÁNG 4 NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC THÁNG 5 NĂM 2021
False 5122Ngày cập nhật 24/08/2021

Ngày 20 tháng 4 năm 2021, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 34/BC-BDT về Tình hình thực hiện công tác dân tộc tháng 4 và nhiệm vụ công tác dân tộc tháng 5 năm 2021.

Chi tiết tại file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.459.256
Lượt truy cập hiện tại 17