Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 09 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHIỆM VỤ 03 THÁNG CUỐI NĂM 2021
False 6554Ngày cập nhật 20/09/2021

Ngày 20 tháng 9 năm 2021, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 92/BC-BDT về Tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 09 tháng đầu năm và nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2021

Chi tiết tại file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 2.148