Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO CÔNG TÁC DÂN TỘC THÁNG 02 NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC THÁNG 3 NĂM 2022
False 4008Ngày cập nhật 18/02/2022

Ngày 18 tháng 02 năm 2022, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 12/BC-BDT về công tác dân tộc tháng 02 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2022.

Chi tiết tại file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 1.940