Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO CÔNG TÁC DÂN TỘC QUÝ I, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC QUÝ II NĂM 2022
False 3376Ngày cập nhật 24/03/2022

Ngày 22 tháng 3 năm 2022, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 23/BC-BDT về kết quả thực hiện công tác dân tộc quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022.

Chi tiết tại file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 1.898