Tìm kiếm tin tức
BÁO CÁO CÔNG TÁC DÂN TỘC THÁNG 4 NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN TỘC THÁNG 5 NĂM 2022
False 3000Ngày cập nhật 20/04/2022

Ngày 20 tháng 4 năm 2022, Ban Dân tộc đã ban hành Báo cáo số 31/BC-BDT về công tác dân tộc tháng 4 và nhiệm vụ tháng 5 năm 2022.

Chi tiết tại file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 2.198