Tìm kiếm tin tức
Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
False 1637Ngày cập nhật 29/06/2022
Đ/c Nguyễn Thị Phương Ngọc, Chi uỷ viên, Tổ trưởng tổ đảng Chính sách Dân tộc

Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/CB ngày 17/6/2022 của Chi bộ Ban Dân tộc về sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sáng ngày 28/6/2022, Chi bộ Ban Dân tộc đã triển khai đợt sinh hoạt đầu tiên với bài viết “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do tổ đảng Chính sách Dân tộc chuẩn bị. Đây là bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 12/6/2021.

 

Nội dung tập trung làm rõ tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Các cán bộ, đảng viên được quán triệt về thế nào là tư tưởng, là đạo đức, là phong cách Hồ Chí Minh, từ đó để học tập và làm theo Bác.

Toàn thể cán bộ, đảng viên tham dự sinh hoạt chính trị, tư tưởng

Kết thúc buổi sinh hoạt chính trị, Chi bộ đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với từng cán bộ, đảng viên, nhất là những đồng chí có chức vụ đó là: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Mỗi một cán bộ đảng viên tự soi mình, sửa mình, gắn với Bản cam kết, tu dưỡng rèn luyện phấn đấu qua từng năm và phải “làm theo” hằng ngày để xây dựng đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức xứng tầm với nhiệm vụ mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 2021-2025.

 

 

Phương Ngọc (T)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 1.150