Tìm kiếm tin tức
Phổ biến, giáo dục pháp luật
Từ ngày 23-31/5/2022, Ban Dân tộc phối hợp cùng UBND các xã Hương Nguyên, Hồng Kim, Trung Sơn, Hồng Bắc thuộc huyện A Lưới; xã Xuân lộc, huyện Phú Lộc và xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế.
Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua bằng Nghị quyết số 39/46 ngày 10/12/1984 và có hiệu lực từ ngày 26/6/1987) là một trong những điều ước quốc tế đa phương quan trọng về quyền con người của Liên hợp quốc thể hiện ý chí của nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới, mong muốn sớm loại bỏ hành vi đối xử hoặc hình phạt tàn bạo, vô nhân đạo ra khỏi đời sống xã hội.
Ngày 30/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 134/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.    
Ngày 24/11/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 35/2021/QĐ-TTg về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 12 năm 2021. Chi tiết tại file đính kèm./. 
Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, từ ngày 04-09/11/2021, Ban Dân tộc phối hợp với trường THCS Hương Lâm, THCS Dân tộc Nội trú A Lưới và trường THCS&THPT Hồng Vân, trường THCS Bán trú Long Quảng tổ chức Hội nghị Sinh hoạt chuyên đề về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và Gia đình”. Học sinh trường THCS DTNT A Lưới tham gia Hội nghị
Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-BDT ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Ban Dân tộc về Tổ chức triển khai Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021.  
Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-BDT ngày 16/9/2021 của Ban Dân tộc về việc Tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật Bình đảng giới, Luật hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình.  
Ngày 04/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Chi tiết tại file đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 38