Tìm kiếm tin tức
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 01/06/2022
Ông Hồ Xuân Trăng- TUV- Trưởng ban Dân tộc, báo cáo tại hội nghị

Từ ngày 23-31/5/2022, Ban Dân tộc phối hợp cùng UBND các xã Hương Nguyên, Hồng Kim, Trung Sơn, Hồng Bắc thuộc huyện A Lưới; xã Xuân lộc, huyện Phú Lộc và xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế.

Năm nay, Ban Dân tộc tập trung phổ biến một số nội dung cơ bản của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn i: từ năm 2021 đến năm 2025 theo quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của thủ tướng chính phủ. Với mục đích khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong vùng đồng bào DTTS, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập so với bình quân chung của cả nước; giảm dần số xã, thôn ĐBKK, gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá tốt đẹp của vùng đồng bào DTTS; khơi dậy khát vọng, ý chí tự lực tự cường của đồng bào DTTS; tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các DTTS đối với Đảng, Nhà nước, góp phần đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Các báo cáo viên tham gia triển khai các nội dung cũng đựa lựa chọn là những đồng chí Lãnh đạo Ban, Lãnh đạo phòng có nhiều kinh nghiệm như: ông Hồ Xuân Trăng, TUV,Trưởng Ban Dân tộc, ông Lê Xuân Hải, Phó ban Dân tộc, ông Trương Văn Bá, Chánh thanh tra Ban Dân tộc, bà Hồ Thị Tùy, Phó chánh Thanh tra Ban Dân tộc.

Ngoài ra, báo cáo viên cũng đã triển khai, phổ biến các chủ trương, quan điểm của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo nhằm tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, góp phần hạn chế tỷ lệ khiếu nại, tố cáo sai, nhiều nơi, vượt cấp, tồn đọng, kéo dài, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thông qua hội nghị, báo cáo viên đề nghị các học viên tham gia hội nghị tiếp tục nghiên cứu các sâu hơn các nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp quyền và lợi ích để nâng cao nhận thức, áp dụng vào hoạt động chuyên môn và đẩy mạnh tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số./.

Hồ Nguyên

Hồ Nguyên (T)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 1.007