Tìm kiếm tin tức
Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về việc kết nối, chia sẽ và khai thác thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dứ liệu quốc gia...
Ngày cập nhật 21/02/2023

Ngày 04/11/2022, Bộ công an ban hành Thông tư số 46/2022/TT-BCA Quy định về việc kết nối, chia sẽ và khai thác thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dứ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác. (Theo Văn bản sao y số 17/2023/SY-UBND ngày 09/01/2023 của UBND tỉnh). Theo đó, Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2022.

Chi tiết tại file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.495.487
Lượt truy cập hiện tại 976