Tìm kiếm tin tức
Quyết định Về việc phân công cán bộ chuyên trách CNTT, cán bộ kiêm nhiệm phụ trách Chuyển đổi số, An toàn thông tin mạng, dịch vụ đô thị thông minh
Ngày cập nhật 12/01/2024

Ngày 04/01/2024, Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-BDT về việc phân công cán bộ chuyên trách CNTT, cán bộ kiêm nhiệm phụ trách Chuyển đổi số, An toàn thông tin mạng, dịch vụ đô thị thông minh tại Ban Dân tộc.

Chi tiết tại file đính kèm./. 

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.495.487
Lượt truy cập hiện tại 514