Tìm kiếm tin tức
Chuyển đổi số
1. Tài khoản định danh điện tử là gì? Căn cứ Quyết định số 34/2021/QĐ-TTg ngày 08/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về định danh và xác thực điện tử trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh: “Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập (chính là mã số định danh cá nhân của công dân), mật khẩu (được gửi qua tin nhắn SMS cho mỗi cá nhân) hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an”. Tài khoản này được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia, do Bộ Công an phát triển.
Từ ngày 30/6 - 01/7/2022, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức lớp tuyên truyền, phổ biến về vai trò của công nghệ thông tin và chuyển đổi số, năm 2022 cho 32 học viên là cán bộ, công chức các xã đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chiều ngày 24/6/2022, Ban Dân tộc tổ chức họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cơ quan về rà soát nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Chủ trì cuộc họp có Đồng chí Lê Xuân Hải – Phó Ban Chỉ đạo, Phó trưởng Ban Dân tộc, tham dự có các thành viên Ban Chỉ đạo.
Ngày 14/4/2022, Trưởng Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-BDT về Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại cơ quan Ban Dân tộc. Chi tiết tại file đính kèm./. 
Ngày 14/4/2022, Trưởng Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-BDT Về việc thành lập Tổ triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Chi tiết tại file đính kèm./. 
Ngày 20/12/2021, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-BDT về Ứng dụng Công nghệ thông tin, phát triển công sở số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại cơ quan Ban Dân tộc tỉnh năm 2022. Chi tiết tại file đính kèm./. 
Ngày 06/12/2021, Trưởng Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 98/QĐ-BDT về việc thành lập Ban chỉ đạo Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh của cơ quan Ban Dân tộc. Chi tiết tại file đính kèm./. 
Ngày 06/12/2021, Trưởng Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 97/QĐ-BDT về việc phân công chuyên viên phụ trách công nghệ thông tin cơ quan Ban Dân tộc. Chi tiết tại file đính kèm./. 
Ngày 02/12/2021, Trưởng Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-BDT về triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 tại cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế Chi tiết tại file đính kèm./. 
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 15