Tìm kiếm tin tức
Chuyển đổi số
Ngày 13/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND về Triển khai thực hiện Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Chi tiết tại file đính kèm:
Ngày 15/04/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND về Phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024. Chi tiết tại file đính kèm:
Ngày 01/4/2024, Tổ công tác triển khai Đề án phát triển Ứng dụng dữ liệu về Dân cư, định danh và xác thực hiện tử (Tổ công tác Đề án 06/CP) đã ban hành Công văn số 2551/TCTTKĐA về việc nghiên cứu giải pháp, tổng hợp kinh nghiệm trong triển khai Đề án 06/CP.
Sáng ngày 26/3/2024, Ban Dân tộc đã tổ chức cuộc họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số của cơ quan đánh giá công tác triển khai công tác chuyển đổi số của cơ quan quý I và  triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2024. Chi tiết tại Kết luận đính kèm:
Năm 2023, Bộ Thông tin và Tuyền thông đã xây dựng Làng số được biên tập bởi một nhóm cán bộ trẻ làm công tác chuyển đổi số quốc gia tại Bộ Thông tin và Truyền thông với lòng yêu làng quê nồng nàn. Làng số viết về khát vọng dùng công nghệ số để thay đổi cuộc sống, thông qua những câu chuyện về việc người dân đã tự dùng công nghệ số để giải quyết các vấn đề của chính mình, từ đó, giúp gia đình mình, làng xóm mình thay da đổi thịt.   Phiên bản điện tử tại địa chỉ: https://langso.dx.gov.vn/ Facebook: https://www.facebook.com/lang.so.mic Chi tiết tại file đính kèm:
Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác “Hiện đại hóa hành chính gắn kết với chuyển đổi số giai đoạn 2022-2023” giữa Văn phòng Chính phủ và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Đại sứ quán Pháp đã hỗ trợ, phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng cuốn Sổ tay “Hiện đại hóa nền hành chính thông qua chuyển đổi số - Chia sẻ kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp”. Ban biên tập đăng tải cuốn Sổ tay nêu trên để nghiên cứu, tham khảo, phục vụ triển khai nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính gắn kết với chuyển đổi số. Chi tiết tại file đính kèm:  
Ngày 29/12/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3193/QĐ-UBND việc phê duyệt Kiến trúc Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế phiên bản 1.0. Chi tiết tại file đính kèm./. 
Ngày 04/01/2024, Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-BDT về việc phân công cán bộ chuyên trách CNTT, cán bộ kiêm nhiệm phụ trách Chuyển đổi số, An toàn thông tin mạng, dịch vụ đô thị thông minh tại Ban Dân tộc. Chi tiết tại file đính kèm./. 
Ngày 29/12/2023, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-BDT về Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại cơ quan Ban Dân tộc tỉnh năm 2024. Chi tiết tại file đính kèm./. 
Ngày 09/12/2023, Ban Chỉ đạo Đề án 06 ban hành Báo cáo số 172 /BC-BCĐ về Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Chi tiết tại file đính kèm:
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Báo cáo Chỉ số sãn sáng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam năm 2022. Chi tiết tại file đính kèm:
Ngày 26/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 92/BC-BCĐ về Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Chi tiết tại file đính kèm./. 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.495.487
Lượt truy cập hiện tại 3.987