Tìm kiếm tin tức
Chương trình MTQG phát triển vùng DTTS >> Tin hoạt động
Nhờ phân bổ hợp lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã...
Nghị định số 28/NĐ-CP của Chính phủ được Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Nam Đông triển khai từ tháng 6 năm 2022. Để công...
Thực hiện Kế hoạch số 372/KH-UBND ngày 17/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra, giám sát, đánh giá...
Vừa qua, từ ngày 16 - 27.10, tại huyện A Lưới, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức 02 hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương...
Thực hiện Quy trình kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2022/TT-UBDT...
Từ ngày 20 - 29/9/2023, tại thành phố Huế, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng...
Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-BDT ngày 28/02/2023 của Ban Dân tộc về Thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 10: Ứng dụng công nghệ...
Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-BDT ngày 28/02/2023 của Ban Dân tộc về Thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 10: Ứng dụng công nghệ...
Sáng ngày 08/8/2023,  Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Chí...
       Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-BDT  ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh về việc thực hiện Nội...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.459.256
Lượt truy cập hiện tại 175