Tìm kiếm tin tức
Chương trình MTQG phát triển vùng DTTS
Sau 10 năm triển khai Chỉ thị số 40-CT/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính...
Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín...
Ngày 22/11/2024, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính...
Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội, ngày 22/11/2014, Ban Chấp hành Trung...
Ngày 24/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm 3 năm thực hiện Dự án (DA)...
Với cương vị là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị Hoàng Thị Lan xã Hồng Bắc, huyện  A Lưới, tỉnh Thừa Thiên...
Gửi tiền tiết kiệm - Chung tay vì người nghèo là một hoạt động nhân văn, thể hiện nghĩa cử cao đẹp...
Trong thời gian qua, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển...
Thời gian qua, các điểm giao dịch xã, thị trấn của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện...
Sáng ngày 02/4/2024, lãnh đạo Ban Dân tộc gồm đồng chí Hồ Xuân Trăng –Tỉnh ủy viên, Trưởng ban và...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.487.449
Lượt truy cập hiện tại 2.614