Tìm kiếm tin tức
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ban hành Hướng dẫn triển khai Dự án 8 "Thực hiện BĐG và giải quyết những vấn đề cấp thiế đối với phụ nữ và trẻ em"
False 4412Ngày cập nhật 21/09/2022

Ngày 28/7/2022, Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 04/HD-ĐCT về Hướng dẫn triển khai Dự án 8 "Thực hiện BĐG và giải quyết những vấn đề cấp thiế đối với phụ nữ và trẻ em" trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Chi tiết tại file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 511