Tìm kiếm tin tức
Bộ Y tế ban hành Quyết định về việc ban hành hướng dẫn thực hiện Dự án 7
False 4882Ngày cập nhật 21/09/2022

Ngày 05/9/2022, Bộ Y tế đã ban ahnfh Quyết định số 2415/QĐ-BYT về việc hướng dẫn thực hiện Dự án 7 - Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Chi tiết tại file đình kèm:

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 515