Tìm kiếm tin tức
Quyết định Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia
False 3774Ngày cập nhật 23/09/2022

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1727/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2022 về việc Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia.

Chi tiết ở file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Khánh Huyền (ST)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 463