Tìm kiếm tin tức
Văn bản hướng dẫn thực hiện thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG
False 4996Ngày cập nhật 23/09/2022

Bộ Tài chính ban hành Công văn số 9540/BTC-ĐT ngày 19 tháng 9 năm 2022 về việc thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công có quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Chi tiết ở file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Khánh Huyền (ST)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 469