Tìm kiếm tin tức
Quyết định Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia
False 4590Ngày cập nhật 23/09/2022

Ủy ban nhân dân tỉnh banh hành Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2022 về việc Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia.

Chi tiết ở file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Khánh Huyền (ST)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 472