Tìm kiếm tin tức
Quyết định Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia (đợt 2)
False 4690Ngày cập nhật 23/09/2022

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2022 về việc Giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia (đợt 2).

Chi tiết ở file đính kèm. 

Tập tin đính kèm:
Khánh Huyền (ST)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 479