Tìm kiếm tin tức
Ban Dân tộc tỉnh ban hành hướng dẫn quy trình rà soát đối tượng, quy định đối tượng ưu tiên thực hiện Dự án 1, Dự án 2, Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ
False 3720Ngày cập nhật 26/09/2022

Ngày 08/9/2022, Ban Dân tộc tỉnh ban hành Công văn số 490/BDT-CSDT về việc hướng dẫn quy trình rà soát đối tượng, quy định đối tượng ưu tiên thực hiện Dự án 1, Dự án 2, Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết tại file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 491