Tìm kiếm tin tức
Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Thông tư hướng dẫn một số hoạt động về Lâm nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN
False 3985Ngày cập nhật 26/09/2022

Ngày 20/9/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát riển nông thôn ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT về Hướng dẫn một số hoạt động về Lâm nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Chi tiết tại file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 494