Tìm kiếm tin tức
HOÀN THÀNH CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH MTQG PTKT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS&MN TỪ NĂM 2021-2023
False 22172Ngày cập nhật 17/11/2023
Đoàn đánh giá Chương trình làm việc tại huyện Nam Đông

Thực hiện Kế hoạch số 372/KH-UBND ngày 17/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Ban Dân tộc đã phối hợp với các sở ngành cấp tỉnh triển khai đánh giá trên địa bàn thực hiện chương trình theo Quyết định số 1719 đến nay đã cơ bản hoàn thành, Đoàn đánh giá do đồng chí Lê Xuân Hải, Phó Trưởng ban Dân tộc - Trưởng đoàn; đại diện các sở, ngành cấp tỉnh.

 

Tổng nguồn vốn triển khai thực hiện Chương trình từ năm 2021 đến năm 2023 là 426.059 triệu đồng. Trong đó: nguồn vốn ngân sách Trung ương bao gồm: vốn đầu tư phát triển: 213.982 triệu đồng; nguồn sự nghiệp: 156.586 triệu đồng; Ngân sách tỉnh: từ nguồn đầu tư phát triển: 7.641 triệu đồng; Nguồn tín dụng 47.850 triệu đồng;

Quá trình triển khai thực hiện việc phân khai vốn hàng năm có sự phối hợp chặt chẽ từ các sở ban nganh cấp tỉnh, từ các đơn vị chủ trì đến các đơn vị làm chủ đầu tư cấp xã và đơn vị thụ hưởng cấp thôn bản, bước đầu đã triển khai thực hiện và có một số kết quả nhất định như việc hỗ trợ nhà ở, nước sinh hoạt và chuyển đổi nghề; đầu xây dựng cơ sở vật chất tại các trường Trung học cơ sở Dân tộc Nội trú các huyện A Lưới, Nam Đông; Trung học phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh như phòng học, nhà nội trú, nhà đa năng, sân thể thao và các công trình phụ trợ khác; đã thực hiện việc đầu tư xây dựng Làng văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số A Lưới, Nam Đông; đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, trường học, nước sinh hoạt, nhà sinh hoạt cộng đồng, thuỷ lợi và các công trình thiết yếu khác phù hợp với quy hoạch, kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Việc triển khai thực hiện các nội dung phần việc trên đã góp phần đáp ứng một phần nhu cầu vật chất và tinh thần cho người dân trong vùng, tạo điều kiện cho các đối tượng thụ hưởng phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, có nơi ở ổn định cuộc sống, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng miền.

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Tiến độ triển khai thực hiện của một số dự án tiểu dự án còn diễn ra khá chậm tại Dự án 2 Quy hoạch sắp xếp bố trí ổn định dân cư xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới, nguyên nhân chậm do nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố về địa hình nên đã thực hiện các quy trình thủ tục để thay đổi địa điểm thực hiện bố trí ổn định dân cư theo đúng quy định; dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn vướng về cơ chế chính sách chưa thể triển khai thực hiện; Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp không còn đối tượng thực hiện hoặc đối tượng thụ hưởng chương trình còn trùng lắp với các chương trình khác…

Tại các buổi làm việc ở các huyện Đoàn cũng đã đưa ra một số vấn đề cần phải được quan tâm đặc biệt trong thời gian đến đó là Dự án 3 liên quan trực tiếp đến đối tượng hộ nghèo và cận nghèo trong việc triển khai thực hiện đưa ra phương án sản xuất phù hợp với đồng bào dân tộc thiểu số để giải quyết khâu căn bản và nam giải nhất nhất đó là tăng thu nhập hướng đến giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thông qua đánh giá đợt này để nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại vướng mắc và bất cập để triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Trong thời gian đến cần có sự chung tay hỗ trợ từ các đơn vị chuyên ngành cấp tỉnh trong việc hoàn thiện các cơ chế còn thiếu; các phòng chuyên môn cấp huyện thể hiện vai trò trách nhiệm trong việc tham mưu cho lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các huyện để hướng dẫn cán bộ chuyên trách cấp xã triển khai đến người dân. Đoàn cũng ghi nhận những kiến nghị đề xuất của cấp huyện liên quan đến chính sách hỗ trợ nhà ở đối với những hộ đã triển khai thực hiện trong năm 2022 đến nay chưa được hỗ trợ; các cơ chế chính sách chưa hoàn thiện, đồng thời đề nghị các huyện, thị xã chủ động trong các khâu theo cơ chế như thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cho giai đoạn, xây dựng kế hoạch hàng năm và các quy định theo hướng dẫn theo Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ; quan tâm triển khai một số nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hoá; thực hiện bình đẳng giới; những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; lồng ghép giới…; và một số dự án tiểu dự án triển khai chậm trong thời gian vừa qua.

Trong thời gian đến Ban Dân tộc cơ quan chủ trương trình sẻ tổng hợp và tham mưu báo cáo trên cơ sở báo cáo của các huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc và thị xã Hương Trà để báo cáo Ban Chỉ đạo để có hướng chỉ đạo thực hiện, tiến đến hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LÀM VIỆC TẠI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ VÀ CÁC XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Hồ Văn Ba (B)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.487.449
Lượt truy cập hiện tại 387