Tìm kiếm tin tức
Ban Dân tộc tỉnh nỗ lực thực hiện nội dung kết luận Đoàn kiểm tra kỷ luật, kỷ cương theo Quyết định số 370/QĐ-UBND
False 22831Ngày cập nhật 24/05/2017

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-ĐKT ngày 01 tháng 4 năm 2017 về kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2017, chiều ngày 19/5/2017, tại hội trường tầng 2, Ban Dân tộc đã làm việc với Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 370/QĐ-UBND.

Về phía đoàn kiểm tra có: Ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng đoàn; Và các thành viên: Ông Nguyễn Đình Quang, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Ông Nguyễn Hữu Phước, Trưởng phòng Nội chính, UBND tỉnh; Ông Trần Đăng Ngôn, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ; Ông Lê Minh Cường, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ. Về phía Ban Dân tộc có Bà Nguyễn Thị Sửu, Trưởng Ban Dân tộc cùng các đồng chí đại diện các phòng, bộ phận thuộc Ban và cán bộ tham mưu của Văn phòng.

Xác định kỷ luật, kỷ cương hành chính là pháp định thi hành mọi nhiệm vụ của Ban Dân tộc nên trong quá trình thi hành công vụ, Ban Dân tộc tích cực tuân theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; chấp hành sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan nhà nước và ngành cấp trên; xây dựng và ban hành đầy đủ Quy chế làm việc, Nội quy cơ quan và Quy định chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, phòng chuyên môn thuộc Ban. Trên cơ sở đó, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công của cá nhân và tập thể trực thuộc Ban. Cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban luôn chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, luôn sâu sát địa phương, lắng nghe mọi ý kiến đóng góp của nhân dân, có ý thức học tập để nâng cao trình độ, từng bước đưa hoạt động của Ban Dân tộc ngày càng chính quy, hiện đại, vì mục tiêu “xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, nâng cao đời sống nhân dân”.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban đã gặp những vướng mắc, hạn chế  nhất định và mạnh dạn nêu ra các kiến nghị, đề xuất, gồm: 1Về nhân sự, Ban Dân tộc đã xây dựng và gửi ngành chức năng về Đề án vị trí việc làm. Nếu theo Đề án đã trình, Ban Dân tộc thiếu đến 5 biên chế. Tuy nhiên, trước mắt, Ban rất cần biên chế về Văn thư – lưu trữ (vì lâu nay vị trí này đều do cán bộ theo hợp đồng NĐ68 kiêm nhiệm) về và lĩnh vực văn hóa – xã hội (vì ngoài Trưởng Ban, chưa có 01 cán bộ nào được tuyển dụng tại Ban chuyên ngành thuộc đào tạo văn hóa – xã hội). Hai vị trí đang thiếu đều thuộc bộ phận Văn phòng và liên quan trực tiếp đến công tác tham mưu thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của Ban Dân tộc. 2Về nghiệp vụ, đề nghị sở Nội vụ tham mưu mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách CCHC nói chung, nghiệp vụ về tham mưu, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính nói riêng, để nâng cao hiệu quả công tác. 3Về cơ sở vật chất, từ trước đến nay, Ban Dân tộc chưa được đầu tư xây dựng kho lưu trữ nên gặp rất nhiều khó khăn trong bảo mật tài liệu Nhà nước tại Ban. Các tài liệu về dân tộc cũng là một trong những tài liệu cần được bảo mật của Nhà nước. Vì vậy, kính đề nghị cấp thẩm quyền xem xét cấp kinh phí trong ngân sách Nhà nước để được đầu tư xây dựng kho lưu trữ tài liệu tại Ban Dân tộc. 4Bộ phận một cửa đã hình thành nhiều năm nay nhưng công cụ, phương tiện và điều kiện hoạt động thường xuyên thì chưa đáp ứng. Đề nghị ngàn chức năng tổng hợp và tham mưu trang cấp thiết bị, công cụ (màn hình trình chiếu, phần mềm xử lý,…) cho bộ phận một cửa tại Ban để nâng cao hiệu quả công vụ.

Kết thúc buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã có những lưu ý cho Ban để thực hiện tốt hơn nữa vấn đề kỷ luật, kỷ cương trong thời gian tới. Đoàn kiểm tra đã có những kết luận sát thực, ngắn gọn và phản ánh đúng thực trạng thực hiện kỷ luật, kỷ cương tại Ban Dân tộc. Đồng thời, có những lời khen ngợi Ban đã có những sáng tạo trong thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn và đạt được hiệu quả cao. Về phía Ban, ngay sau buổi làm việc, lãnh đạo Ban đã chỉ đạo cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban tiếp tục phát huy tinh thần thực hiện kỷ luật, kỷ cương. Bên cạnh đó, rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cơ quan cho phù hợp; nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu, người cán bộ đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Thay mặt cơ quan được kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Sửu – Trưởng Ban – cảm ơn và hứa tiếp thu đầy đủ và nghiêm túc chỉ đạo bộ phận, phòng chuyên môn liên quan thực hiện có hiệu quả thiết thực các nội dung quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính cơ quan nói riêng và mọi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc nói chung ./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI LÀM VIỆC

Hồng Nhung - CV Văn phòng
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.487.449
Lượt truy cập hiện tại 2.712