Tìm kiếm tin tức
Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030
False 3701Ngày cập nhật 21/09/2022

Ngày 30/6/2022, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Thông tư 02/2022/TT-UBDT về Hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Chi tiết tại file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 502