Tìm kiếm tin tức
Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn triển khai thực hiện Dự án 1, dự án 2 thuộc Chương trình MTQG DTTS&MN
False 3786Ngày cập nhật 21/09/2022

Ngày 12/9/2022, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Công văn số 1500/UBDT-CSDT về triển khai thực hiện Dự án 1, dự án 2 thuộc Chương trình MTQG DTTS&MN.

Chi tiết tại file đình kèm:

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 481