Tìm kiếm tin tức
Thông tư Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030
False 3581Ngày cập nhật 21/09/2022

Ngày 04/3/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BTC về Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Chi tiết tại file đính kèm:

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 513