Tìm kiếm tin tức
Quyết định về việc ban hành "Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung: Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý"
False 4312Ngày cập nhật 21/09/2022

Ngày 26/5/2022, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1353/QĐ-BYT về việc ban hành "Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung: Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.

Chi tiết tại file đình kèm:

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 458