Tìm kiếm tin tức
Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 5
False 4216Ngày cập nhật 21/09/2022

Ngày 26/5/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 2184/BGDĐT-GDDT về việc  hướng dẫn triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 - Dự án 5 thuộc Quyết định 1718/QĐ-TTg.

Chi tiết tại file đình kèm:

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn (St)
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.439.560
Lượt truy cập hiện tại 494