Tìm kiếm tin tức
Chương trình MTQG phát triển vùng DTTS
Ngày 01/12/2023, Văn phòng Điều Phối Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS...
Nhờ phân bổ hợp lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã...
Nghị định số 28/NĐ-CP của Chính phủ được Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Nam Đông triển khai từ tháng 6 năm 2022. Để công...
Thực hiện Kế hoạch số 372/KH-UBND ngày 17/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra, giám sát, đánh giá...
Vừa qua, từ ngày 16 - 27.10, tại huyện A Lưới, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức 02 hội nghị tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương...
Thực hiện Quy trình kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2022/TT-UBDT...
Từ ngày 20 - 29/9/2023, tại thành phố Huế, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng...
Ngày 15 tháng 8 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 55/2023/TT-BTC về quy định việc quản...
Ngày 21 tháng  8 năm 2023, Ủy Ban Dân tộc đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc:...
Thực hiện kế hoạch số 372/KH-UBND 17/10/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện Chương...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.459.256
Lượt truy cập hiện tại 304