Tìm kiếm tin tức
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
33 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
187/QÐ-UBDT01/04/202401/04/2024Quyết định V/v công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc tham mưu, ban hành kỳ 2019-2023
171/QÐ-UBND12/01/202415/01/2024Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
170/QÐ-UBND12/01/202415/01/2024Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực dân tộc thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp huyện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế
3197/QÐ-UBND30/12/202315/01/2024Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Dân tộc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế
988/QÐ-UBDT22/12/202315/01/2024Quyết định V/v công bố thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc
1070/QÐ-UBND11/05/202311/05/2023Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân huyện A Lưới
696/QÐ-UBND31/03/202307/04/2023Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân huyện A Lưới
3224/QÐ-UBND30/12/202231/12/2023Quyết định Phê duyệt danh sách đưa ra khỏi và thay thế, bổ sung mới người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
2915/QÐ-UBND03/12/202203/12/2022Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh
29/2022/QÐ-UBND22/06/202215/07/2022Quyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế
Số văn bản /trang  
Trang:[1]234
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.487.449
Lượt truy cập hiện tại 2.624