Tìm kiếm tin tức
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
24 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
29/2022/QÐ-UBND22/06/202215/07/2022Quyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế
60/QÐ-UBND06/01/202206/01/2022Quyết định Phê duyệt danh sách đưa ra khỏi và thay thế, bổ sung mới người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022
1070/QÐ-UBND13/05/202113/05/2021Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế File đính kèm:00.00.H57-1070-QD-UBND-2021.doc
958/QÐ-UBND28/04/202128/04/2021Quyết định Về việc điều chỉnh danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
104/QÐ-UBND15/01/202115/01/2021Quyết định Phê duyệt danh sách đưa ra khỏi và thay thế, bổ sung mới người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
1150/QÐ-UBND11/05/202011/05/2020Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
537/QÐ-UBND26/02/202026/02/2020Quyết định Phê duyệt danh sách đưa ra khỏi và thay thế, bổ sung mới người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
496/QÐ-UBND20/02/202020/02/2020Quyết định Ban hành Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cấp tỉnh thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
834/QÐ-UBND02/04/201902/04/2019Quyết định Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019-2024
588/QÐ-UBND06/03/201906/03/2019Quyết định về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính liên thông từ UBND cấp xã đến UBND cấp tỉnh trong lĩnh vực Dân tộc
Số văn bản /trang  
Trang:[1]23
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 562