Tìm kiếm tin tức
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
28 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
1070/QÐ-UBND11/05/202311/05/2023Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân huyện A Lưới
696/QÐ-UBND31/03/202307/04/2023Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân huyện A Lưới
3224/QÐ-UBND30/12/202231/12/2023Quyết định Phê duyệt danh sách đưa ra khỏi và thay thế, bổ sung mới người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
2915/QÐ-UBND03/12/202203/12/2022Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh
29/2022/QÐ-UBND22/06/202215/07/2022Quyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế
60/QÐ-UBND06/01/202206/01/2022Quyết định Phê duyệt danh sách đưa ra khỏi và thay thế, bổ sung mới người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022
1070/QÐ-UBND13/05/202113/05/2021Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế File đính kèm:00.00.H57-1070-QD-UBND-2021.doc
958/QÐ-UBND28/04/202128/04/2021Quyết định Về việc điều chỉnh danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
104/QÐ-UBND15/01/202115/01/2021Quyết định Phê duyệt danh sách đưa ra khỏi và thay thế, bổ sung mới người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
1150/QÐ-UBND11/05/202011/05/2020Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020
Số văn bản /trang  
Trang:[1]23
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.459.256
Lượt truy cập hiện tại 135