Tìm kiếm tin tức
Tin chính
Quay lại12345Xem tiếp

Tin tức, sự kiện >> Hội nghị, hội thảo
Thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg phê duyệt Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025; Từ ngày 20 đến ngày 22/7/2022,  Ban Dân tộc đã  tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4 tại Thành phố Huế.
Chiều ngày 28 tháng 6 năm 2022, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị Chuyên đề về các cơ chế, chính sách để hướng dẫn, triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025  theo QĐ 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  
Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-BDT ngày 25/02/2022 về tổ chức triển khai, thực hiện chính sách đối với người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022, từ ngày 26/5-28/5/2022, Ban Dân tộc tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp tuyên truyền và phổ biến pháp luật về công tác dân tộc cho NCUT tại huyện A Lưới. Bà Lê Thị Thêm, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện A Lưới báo cáo tại Hội nghị
         Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2022, Đảng uỷ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị trực báo quý I năm 2022 đối với Khối văn hoá – xã hội và các trường Đại học, cao đẳng thuộc Khối.
      Sáng ngày 16/02/2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về công tác dân tộc và công tác giáo dục, đào tạo năm 2022. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Đồng chí Hồ Xuân Trăng, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc, các đồng chí Lãnh đạo Ban, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ban tham dự cuộc làm việc.  
Sáng ngày 19 tháng 01 năm 2022, Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.  
Chiều ngày 15/01, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tuyên dương 50 học sinh dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm học 2020-2021 đang học tập tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - UVTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Sáng ngày 11 tháng 01 năm 2022, Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá 03 năm thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “Cấp một số báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2019-2021.
Chiều ngày 04 tháng 11 năm 2021, Uỷ ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị thông qua Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng năm 2030”.
Sáng 08/10, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, đồng chí Hồ Xuân Trăng, TUV, Trưởng Ban Dân tộc và đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các Sở, ban, ngành liên quan.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức, sự kiện >> Hội nghị, hội thảo
Thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg phê duyệt Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức...
Chiều ngày 28 tháng 6 năm 2022, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị Chuyên đề về các cơ chế, chính sách để hướng...
Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-BDT ngày 25/02/2022 về tổ chức triển khai, thực hiện chính sách đối với người có uy tín...
         Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2022, Đảng uỷ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị...
      Sáng ngày 16/02/2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã có...
Sáng ngày 19 tháng 01 năm 2022, Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác...
Chiều ngày 15/01, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tuyên dương 50 học sinh dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu...
Sáng ngày 11 tháng 01 năm 2022, Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá 03 năm thực hiện...
Chiều ngày 04 tháng 11 năm 2021, Uỷ ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị thông qua Đề án “Phát...
Sáng 08/10, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức, sự kiện >> Hội nghị, hội thảo
Thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg phê duyệt Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức...
Chiều ngày 28 tháng 6 năm 2022, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị Chuyên đề về các cơ chế, chính sách để hướng...
Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-BDT ngày 25/02/2022 về tổ chức triển khai, thực hiện chính sách đối với người có uy tín...
         Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2022, Đảng uỷ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị...
      Sáng ngày 16/02/2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã có...
Sáng ngày 19 tháng 01 năm 2022, Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác...
Chiều ngày 15/01, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tuyên dương 50 học sinh dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu...
Sáng ngày 11 tháng 01 năm 2022, Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá 03 năm thực hiện...
Chiều ngày 04 tháng 11 năm 2021, Uỷ ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị thông qua Đề án “Phát...
Sáng 08/10, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức, sự kiện >> Hội nghị, hội thảo
Thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg phê duyệt Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức...
Chiều ngày 28 tháng 6 năm 2022, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị Chuyên đề về các cơ chế, chính sách để hướng...
Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-BDT ngày 25/02/2022 về tổ chức triển khai, thực hiện chính sách đối với người có uy tín...
         Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2022, Đảng uỷ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị...
      Sáng ngày 16/02/2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã có...
Sáng ngày 19 tháng 01 năm 2022, Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác...
Chiều ngày 15/01, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tuyên dương 50 học sinh dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu...
Sáng ngày 11 tháng 01 năm 2022, Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá 03 năm thực hiện...
Chiều ngày 04 tháng 11 năm 2021, Uỷ ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị thông qua Đề án “Phát...
Sáng 08/10, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức, sự kiện >> Hội nghị, hội thảo
Thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg phê duyệt Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức...
Chiều ngày 28 tháng 6 năm 2022, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị Chuyên đề về các cơ chế, chính sách để hướng...
Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-BDT ngày 25/02/2022 về tổ chức triển khai, thực hiện chính sách đối với người có uy tín...
         Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2022, Đảng uỷ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị...
      Sáng ngày 16/02/2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã có...
Sáng ngày 19 tháng 01 năm 2022, Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác...
Chiều ngày 15/01, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tuyên dương 50 học sinh dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu...
Sáng ngày 11 tháng 01 năm 2022, Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá 03 năm thực hiện...
Chiều ngày 04 tháng 11 năm 2021, Uỷ ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị thông qua Đề án “Phát...
Sáng 08/10, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức, sự kiện >> Hội nghị, hội thảo
Thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg phê duyệt Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức...
Chiều ngày 28 tháng 6 năm 2022, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị Chuyên đề về các cơ chế, chính sách để hướng...
Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-BDT ngày 25/02/2022 về tổ chức triển khai, thực hiện chính sách đối với người có uy tín...
         Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2022, Đảng uỷ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị...
      Sáng ngày 16/02/2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã có...
Sáng ngày 19 tháng 01 năm 2022, Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác...
Chiều ngày 15/01, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tuyên dương 50 học sinh dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu...
Sáng ngày 11 tháng 01 năm 2022, Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá 03 năm thực hiện...
Chiều ngày 04 tháng 11 năm 2021, Uỷ ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị thông qua Đề án “Phát...
Sáng 08/10, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tin tức, sự kiện >> Hội nghị, hội thảo
Thực hiện Quyết định số 771/QĐ-TTg phê duyệt Đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025; Từ ngày 20 đến ngày 22/7/2022,  Ban Dân tộc đã  tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4 tại Thành phố Huế.
Chiều ngày 28 tháng 6 năm 2022, Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị Chuyên đề về các cơ chế, chính sách để hướng dẫn, triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025  theo QĐ 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  
Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-BDT ngày 25/02/2022 về tổ chức triển khai, thực hiện chính sách đối với người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022, từ ngày 26/5-28/5/2022, Ban Dân tộc tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp tuyên truyền và phổ biến pháp luật về công tác dân tộc cho NCUT tại huyện A Lưới. Bà Lê Thị Thêm, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện A Lưới báo cáo tại Hội nghị
         Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2022, Đảng uỷ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị trực báo quý I năm 2022 đối với Khối văn hoá – xã hội và các trường Đại học, cao đẳng thuộc Khối.
      Sáng ngày 16/02/2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện A Lưới về công tác dân tộc và công tác giáo dục, đào tạo năm 2022. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Đồng chí Hồ Xuân Trăng, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc, các đồng chí Lãnh đạo Ban, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Ban tham dự cuộc làm việc.  
Sáng ngày 19 tháng 01 năm 2022, Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.  
Chiều ngày 15/01, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tuyên dương 50 học sinh dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm học 2020-2021 đang học tập tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - UVTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Sáng ngày 11 tháng 01 năm 2022, Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá 03 năm thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “Cấp một số báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2019-2021.
Chiều ngày 04 tháng 11 năm 2021, Uỷ ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị thông qua Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng năm 2030”.
Sáng 08/10, Ủy ban Dân tộc (UBDT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, đồng chí Hồ Xuân Trăng, TUV, Trưởng Ban Dân tộc và đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các Sở, ban, ngành liên quan.  
Căn cứ Quyết định số 150/QĐ-BCĐ ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh về Thành lập tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2030, sáng ngày 14/9/2021, Tổ giúp việc đã tiến hành họp do Đồng chí Nguyễn Thị Phương Ngọc, Trưởng Phòng Chính sách Dân tộc, Ban Dân tộc - Tổ trưởng tổ giúp việc BCĐ chủ trì, các thành viên cùng tham dự.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 265/UBND-XH ngày 06 tháng 8 năm 2021 về việc xin ý kiến xác định thành phần tên gọi dân tộc thiểu số theo Đề án của Ủy ban Dân tộc. Để có cơ sở tham mưu Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh về thành phần tên gọi dân tộc thiểu số ( dân tộc Pa Cô, dân tộc Pa Hy, dân tộc Vân Kiều), Ban Dân tộc đã tổ chức cuộc họp nhằm rà soát, thống nhất, tham mưu UBND tỉnh.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 966