Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền >> Phổ biến, hướng dẫn pháp luật
      Ngày 15 tháng 6 năm 2022, Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV kỳ họp...
Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-BDT ngày 04/3/2022 về thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu...
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan...
Trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2019 đến 12/7/2019, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành tổ chức 7 cuộc hội...
Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV (kỳ họp thứ 5) thông qua ngày 12 tháng...
Ngày 06 tháng 3 năm 2018,Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg Quyết định về tiêu...
Ngày 31 tháng 07 năm 2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 91/2017/NĐ-CP về quy định chi tiết thi...
Ngày 2 tháng 7 năm 2009, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1291/QĐ-UBND về việc ban hành Quy...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.459.256
Lượt truy cập hiện tại 225