Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền
Ngày 27/3/2024, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 373/QĐ-UBND phê duyệt danh sách người có uy...
Ngày 09/5/2024, UBND huyện A Lưới ban hành Quyết định số 1311/QĐ-UBND phê duyệt danh sách người có uy tín trong...
Ngày 04/4/2024, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 279/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao...
78 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc, cùng nhìn lại chặng đường...
Cuộc thi và Triển lãm nhằm đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, thông...
Ngày 27 tháng 02 năm 2024, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 32/KH-BDT về phòng, chống ma túy...
Ngày 29 tháng 01 năm 2024, Ủy ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBDT triển khai Chương trình chăm sóc sức...
Ngày 28 tháng 11 năm 2023, Quốc hội đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Luật có hiệu...
Ngày 13 tháng 12 năm 2023, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 37/2023/TT-BGTVT về quản lý hoạt động vận...
Ngày 30/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 110/2022/NĐ-CP về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.487.449
Lượt truy cập hiện tại 2.688