Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền
Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-BDT ngày 04/3/2022 về thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động Bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu...
       Sáng ngày 29 tháng 6 năm 2022, Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc...
Sau kỳ nghỉ tết Nhâm Dần 2022, ngày 07/02/2022 100% trường học trên địa bàn huyện Nam Đông đã tổ chức cho học sinh...
Theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có...
Ngày 25 tháng 11 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1507/SNV-XDCQ Về việc tham mưu triển khai...
Dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến người nhiễm HIV và chương trình phòng, chống HIV/AIDS Người nhiễm HIV có...
Ngày 02/11/2021, Hội đồng Tuyển dụng công chức đã ban hành Thông báo số 03/TB-HĐTDCC Triệu tập thí sinh...
Thực hiện Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-BDT-LMHTX ngày 23/06/2021 về Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Dân...
Ngày 14/9/2021, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác...
Căn cứ Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.421.261
Lượt truy cập hiện tại 577