Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền >> Phổ biến, hướng dẫn pháp luật
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương.  
Trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2019 đến 12/7/2019, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành tổ chức 7 cuộc hội nghị để triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2019” và gói hợp đồng hỗ trợ kinh phí tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019 cho 355 học viên là cán bộ xã, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ thôn, bí thư chi đoàn, đoàn thanh niên, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã Hồng Trung, Bắc Sơn, A Roàng, A Đớt, Nhâm, Hồng Thái thuộc huyện A Lưới và các xã Thượng Lộ, Thượng Nhật thuộc huyện Nam Đông.
Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV (kỳ họp thứ 5) thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2019. Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 Điều.
Ngày 06 tháng 3 năm 2018,Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg Quyết định về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Chi tiết xem tại file đính kèm./.
Ngày 31 tháng 07 năm 2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 91/2017/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua - khen thưởng. Chi tiết ở file đính kèm.
Ngày 2 tháng 7 năm 2009, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1291/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.400.298
Lượt truy cập hiện tại 157