Tìm kiếm tin tức
Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc
Ngày cập nhật 16/06/2015

Theo Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có 5 phòng, ban chức năng đó là:

1. Văn phòng

2. Thanh tra

3. Phòng Chính sách Dân tộc

4. Phòng Kế hoạch và Tổng hợp

5. Phòng Tuyên truyền và Địa bàn

Biên chế công chức của Ban Dân tộc tỉnh được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức của cơ quan.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.359.296
Lượt truy cập hiện tại 30