Tìm kiếm tin tức
Thừa Thiên Huế có 13 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 năm 2016
Ngày cập nhật 29/02/2016

Theo Quyết định 204/QĐ-TTg ngày 01 tháng 2 năm 2016,  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách 2.275 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm giai đoạn 2016 - 2020. 

Trong đó:

- Ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư: 2.240 xã của 44 tỉnh;

- Ngân sách địa phương đầu tư: 35 xã của 04 tỉnh/thành phố: Quảng Ninh, Hà Nội, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2014 và năm 2015; Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2405/QĐ-TTg hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Tỉnh Thừa Thiên Huế có 13 xã nằm trong diện được đầu tư là các xã thuộc huyện miền núi A Lưới gồm: Hồng Thượng, Hồng Trung, Hồng Vân, A Đớt, A Roàng, Đông Sơn, Hồng Bắc, Hồng Hạ, Hồng Quảng, Hồng Thái, Hồng Thủy, Hương Nguyên, Nhâm.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phương Ngọc
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.404.628
Lượt truy cập hiện tại 168