Tìm kiếm tin tức
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 05/2011/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC
Ngày cập nhật 01/12/2016

Chiều ngày 30/11/2016, tại Văn phòng Chính phủ, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Nghị định 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc. Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Đỗ Văn Chiến, UVTW Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng các đồng chí đại diện các Bộ, ban, ngành liên quan đến công tác dân tộc.

Tham dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Đinh Khắc Đính, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa Thể thao, Du lịch. Ban Dân tộc tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Sửu, Trưởng ban cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc Ban.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, chủ nhiệm UBDT trình bày báo cáo tổng kết Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc, trong đó nêu một số nội dung đã thực hiện trong nhóm 13 chính sách giai đoạn 2011 – 2015. Từ Nghị định này, các bộ, ngành liên quan được giao nhiệm vụ đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Nghị quyết, Quyết định về chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, từng bước phát huy nội lực vùng DTTS và miền núi. Báo cáo cũng đã nêu một số hạn chế, nguyên nhân trong quá trình thực hiện Nghị định.

Đã có 8 lượt phát biểu tham luận của đại diện Bộ Nội vụ, các tỉnh Lào Cai, Quảng Trị, Cà Mau, Đắk Lắk, Nghệ An, Bình Thuận làm rõ thêm một số kết quả đạt được, các giải pháp và đề xuất với Chính phủ, UBDT, các bộ ngành về thực hiện Nghị định 05 trong thời gian tới.

          Phát biểu bế mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh:

Các bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định 05, tiếp tục tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 05, rà soát, sửa đổi bổ sung các chính sách dân tộc cho phù hợp với tình hình phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

1. Ủy ban Dân tộc tiếp tục đề xuất hoàn thiện hệ thống chính sách dân tộc giai đoạn 2016 – 2021.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ ngành tăng cường bố trí nguồn lực đầu tư trong đó thu hút nguồn lực quốc tế, phi chính phủ.

3. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ ngành ban hành hướng dẫn phát triển đội ngũ cán bộ người DTTS, quy hoạch, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ là người DTTS.

4. Bộ Văn hóa – Thể thao đề xuất các chính sách nhằm xây dựng các công trình, thiết chế văn hóa, bảo tồn, phát huy các gia trị văn hóa truyền thống.

5. Bộ Lao động TB và XH chủ trì tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

6. Các địa phương có vùng đồng bào DTTS và miền núi tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định 05 và các chính sách dân tộc hiện hành, chủ động ưu tiên nguồn lực, lồng ghép các chương trình chính sách, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng cho các huyện, xã nghèo, đặc biệt khó khăn. Khuyến khích các địa phương ban hành các chính sách đặc thù, bố trí thêm nguồn lực để tổ chức thực hiện tốt các chính sách dân tộc. Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cacsn bộ công chức là người DTTS đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Phương Ngọc
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.359.296
Lượt truy cập hiện tại 28