Tìm kiếm tin tức
Đổi mới phương thức đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng đồng các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn
Ngày cập nhật 17/05/2018

Trong những năm qua Đảng, Nhà nước đã rất quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cấn bộ cộng các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn. Năm 2016, Quyết định 1722/2016/QĐ-TTg ngày 02/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 ra đời.

 

Ban Dân tộc là cơ quan chủ trì được UBND tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ này. Với mục đích nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở, từ đó phát huy vai trò chủ động, tích cực của đội ngũ cán bộ địa phương, đặc biệt là vai trò chủ thể của cộng đồng, người dân trong thực hiện Chương trình 135, đảm bảo tính hiệu quả, bền vững, ổn định và nâng cao đời sống cho đồng bào tại các xã ,thôn bản đặc biệt khó khăn (ĐBKK).

Để chất lượng đào tạo ngày càng hiệu quả, qua nhiều năm kinh nghiệm cơ quan tổ chức đã  có những đổi mới trong phương thức đào tạo, với các nội dung sau:

Thứ nhất,  ngay từ khi thông tư 01/2017/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc ra đời, Ban Dân tộc đã chỉ đạo phòng chuyên môn nghiên cứu xây dựng khung đào tạo. Các nội dung biên soạn là những nhu cầu cần thiết hiện nay đã được chọn lựa kỹ, phong phú có sự tham gia góp ý của các sở ban ngành liên quan như: chuyên đề giới thiệu về Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, Dự án 2 (Chương trình 135); Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo về Chương trình 135; Nghiệp vụ Quản lý tài chính ngân sách và dự án cấp xã đối với các công trình, dự án thuộc Chương trình 135; Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Chương trình 135; Quy trình triển khai dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã thuộc Chương trình 135; Lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng, người nghèo, phụ nữ... trong xây dựng kế hoạch và thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2016-2020 .....

 Đây là cơ sở xây dựng kế hoạch, biên soạn tài liệu và tổ chức triển khai các lớp tập huấn thuộc hợp phần nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn đặc biệt khó khăn nhằm đạt được các mục tiêu của Chương trình theo Quyết định 1722/2016/QĐ-TTg ngày 02/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Thứ hai, đội ngũ giảng viên bao gồm các chuyên gia, báo cáo viên cấp tỉnh của các sở, ban ngành trong tỉnh và các giáo sư tiến sĩ của Học viện Dân tộc. Đây là là những người nắm rõ các chương trình, chính sách, chủ trương cũng như có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác dân tộc nói chung và thực hiện Chương trình 135 nói riêng.

Thứ ba, trong những năm qua cũng như trong thời gian tới, Ban Dân tộc đã chủ động hợp đồng  với các đơn vị như Công ty Pro Phương Nam, Học viện Dân tộc, Phòng Dân tộc , Trạm Khuyến nông các huyện tổ chức tập huấn, giảng dạy những chuyên đề gắn liền với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị.

Thứ tư, các lớp tập huấn được tổ chức theo hình thức học tập đi đôi với thực hành, hạn chế giảng lý thuyết thuần túy, lấy người học là trung tâm, khuyến khích trao đổi và thảo luận. Bên cạnh đó, sau những ngày tập huấn, lớp học được tham quan, học tập kinh nghiệm tốt của các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo có hiệu quả và mô hình huy động các nguồn lực để xây dựng  cơ sở hạ tầng, sự dụng các nguồn lực để xây dựng  cơ sở hạ tầng có hiệu quả để vận dựng vào thực tế của địa phương mình.

Những đổi mới về phương thức đào tạo nêu trên trong thời gian vừa qua đã đạt được những hiệu quả đáng kể, học viên tích lũy được những kiến thức cần thiết, thiết thực gắn với nhiệm vụ được giao về Chương trình 135. Trong thời gian tới hứa hẹn sẽ còn có những đổi mới nâng cao chất lượng đòa tạo cũng như tạo sựu hứng thú cho học viên tham gia lớp tập huấn./.

                                                                                                                                                                                                                                            Hồ Thị Nguyên

 

Hồ Thị Nguyên
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.375.220
Lượt truy cập hiện tại 371