Tìm kiếm tin tức
Quy định mới chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 17/05/2018

Ngày 08/5/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2018 và thay thế Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 của UBND tỉnh./.

Tập tin đính kèm: 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.375.220
Lượt truy cập hiện tại 379