Tìm kiếm tin tức
QUYẾT ĐỊNH VỀ TIÊU CHÍ LỰA CHỌN, CÔNG NHẬN NGƯỜI CÓ UY TÍN VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ
Ngày cập nhật 18/05/2018

Ngày 06 tháng 3 năm 2018,Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg Quyết định về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
Anh Tuấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.392.495
Lượt truy cập hiện tại 133