Tìm kiếm tin tức
Xây dựng kế hoạch giúp đỡ xã Hồng Hạ, huyện A Lưới năm 2018 nhằm cụ thể hóa chủ trương của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 13/09/2018

Có thể nói, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội là một chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Trong những năm qua, hệ thống chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội ngày càng được tăng cường, hoàn thiện và hiệu quả hơn, người nghèo tiếp cận được đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và sự tham gia trợ giúp tích cực của cộng đồng xã hội. Một số chính sách đã đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, được người dân đồng tình ủng hộ, tạo khí thế thi đua sôi nổi vươn lên thoát nghèo, hòa chung với phong trào xây dựng nông thôn mới đang diễn ra khắp mọi nơi trên cả nước.

Hưởng ứng tinh thần chung đó, ngày 25/01/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về phân công các sở, ban, ngành, đoàn thể, trường học giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% ở hai huyện A Lưới và Nam Đông giai đoạn 2016-2020. Theo đó, UBND tỉnh giao 57 cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn chịu trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ 19 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% thuộc hai huyện Nam Đông (02 xã) và A Lưới (17 xã) vươn lên thoát nghèo bền vững trong 05 năm tới. Đây là một chủ trương lớn mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần bảo đảm chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với người nghèo thuộc các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh, Sở Nội vụ được phân công làm Nhóm trưởng, cùng với Ban Dân tộc và Cục Thuế tỉnh tham gia trợ giúp xã Hồng Hạ, huyện A Lưới. Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm 2017, Sở Nội vụ đã phối hợp với Ban Dân tộc và Cục Thuế tỉnh tổ chức cuộc họp để bàn bạc phương pháp triển khai, thống nhất tiến độ thực hiện; tiến hành khảo sát thực tế tại xã Hồng Hạ, trực tiếp gặp mặt đại diện các hộ nghèo để nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng và nhu cầu trợ giúp để lập kế hoạch cụ thể, sát thực mà mang tính khả thi cao.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc và Cục Thuế tỉnh đã thống nhất ban hành Kế hoạch liên ngành số 390/KHLN-SNV-BDT-CT ngày 03/4/2017 về việc trợ giúp xã Hồng Hạ, huyện A Lưới năm 2017 theo kế hoạch phân công của UBND tỉnh. Sau khi ban hành kế hoạch, các cơ quan đã vận động kinh phí đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Nhóm trợ giúp với số tiền trên 114.500.000 đồng. Các hoạt động trợ giúp chủ yếu tập trung vào việc hỗ trợ phát triển sản xuất cho bà con trên địa bàn. Toàn bộ số tiền quyên góp được sử dụng để mua 07 con bò và 09 con dê giống giúp đỡ 10 hộ nghèo có thêm điều kiện sản xuất, từng bước tăng thu nhập để giảm nghèo bền vững (hỗ trợ 07 con bò giống/07 hộ gia đình và 09 con dê giống/03 hộ gia đình khó khăn). Ngoài ra, cũng trong đợt này, Nhóm trợ giúp đã vận động sự đóng góp hảo tâm của một doanh nghiệp để xây dựng 01 ngôi nhà cho một đối tượng người cao tuổi thuộc hộ nghèo của xã Hồng Hạ, với tổng kinh phí trên 40 triệu đồng. Các hoạt động triển khai vừa qua bước đầu mang lại những tín hiệu khả quan, tạo sự phấn khởi, tin tưởng đối với người dân trong quá trình phấn đấu giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

Quá trình triển khai trong năm 2017 có những thuận lợi như các cơ quan thuộc Nhóm trợ giúp có sự thống nhất cao từ tinh thần trách nhiệm đến phương thức triển khai thực hiện, tích cực vận động sự đóng góp của từng cá nhân để giúp đỡ các hộ nghèo của địa phương được trợ giúp; sự phối hợp chặt chẽ và trách nhiệm của lãnh đạo huyện A Lưới, các phòng, ban liên quan và cấp ủy, chính quyền xã Hồng Hạ. Kết quả trong năm 2017 đã giảm được 20 hộ nghèo so với năm 2016, qua đó giúp xã Hồng Hạ vươn lên thoát khỏi danh sách 19 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25%. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn những khó khăn, tồn tại như: Các cơ quan thuộc Nhóm trợ giúp đều là đơn vị hành chính sự nghiệp nên khó khăn về kinh phí, thời gian bố trí cho hoạt động chuyên môn là chủ yếu nên việc trợ giúp cũng có phần hạn chế, chỉ đáp ứng một phần những nhu cầu của các hộ cần giúp đỡ. Vẫn còn một bộ phận người dân thuộc các hộ nghèo thiếu ý chí vươn lên, còn trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước và cộng đồng, làm ảnh hưởng đến kết quả giảm nghèo chung của tỉnh.

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017, Sở Nội vụ cùng với Ban Dân tộc và Cục Thuế tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xây dựng kế hoạch trợ giúp xã Hồng Hạ năm 2018, trên cơ sở bám sát tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh là thực hiện việc trợ giúp tập trung vào các hoạt động mang tính bền vững, có điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo có ý thức vươn lên thoát nghèo, hạn chế các hoạt động cho không dẫn đến người dân thụ động, trông chờ vào nguồn trợ giúp. Hộ nghèo có trách nhiệm sử dụng nguồn lực hỗ trợ đúng mục đích để thực hiện xóa nghèo, không còn tình trạng lười biếng, ỷ lại vào chính sách của Nhà nước và hỗ trợ của cộng đồng.

Từ quan điểm nêu trên, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc và Cục Thuế tỉnh xây dựng kế hoạch trợ giúp xã Hồng Hạ năm 2018 để tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tinh thần, trách nhiệm đối với từng tổ chức, cá nhân; khơi dậy ý thức tự giác vươn lên thoát nghèo cho bà con nhân dân. Chủ động kết nối với cán bộ kĩ thuật trồng trọt, chăn nuôi của tỉnh để tổ chức các đợt tập huấn, hướng dẫn về phương pháp sản xuất và cách phòng, chữa bệnh cho bà con nhân dân để hạn chế thấp nhất các trường hợp dịch bệnh; xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý…

Thực hiện hỗ trợ có điều kiện về vốn và các điều kiện khác để bà con tham gia sản xuất, ổn định cuộc sống. Tổ chức huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa, trước mắt vận động sự đóng góp của toàn thể công chức, viên chức các cơ quan trong Nhóm trợ giúp (mỗi người đóng góp 01 ngày lương) và bàn giao cho UBND xã Hồng Hạ chịu trách nhiệm nghiên cứu, hỗ trợ có điều kiện, có thời hạn, không thu lãi và xoay vòng để người dân tự sản xuất tạo thu nhập; xã có trách nhiệm quản lý, giám sát và thu hồi vốn để hỗ trợ luân phiên cho hộ nghèo khác. Bên cạnh đó, tích cực kêu gọi, vận động một số doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm tham gia đóng góp để hỗ trợ, giúp đỡ cho các hộ nhanh chóng thoát nghèo. Tạo điều kiện thuận lợi để một số lao động thuộc hộ nghèo của xã được tham gia vào các hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo mô hình du lịch cộng đồng đang phát triển tại xã Hồng Hạ hiện nay, qua đó góp phần tạo thu nhập cho bà con ổn định cuộc sống. Kiến nghị UBND tỉnh cho phép sử dụng phần diện tích đất rừng phòng hộ mới thu hồi từ Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bồ để giao cho các hộ nghèo có người lao động làm phương tiện sản xuất.

Với những nội dung định hướng trong kế hoạch trợ giúp xã Hồng Hạ, huyện A Lưới năm 2018, cùng với sự quyết tâm vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của bà con nhân dân địa phương, hy vọng công tác giảm nghèo của xã Hồng Hạ trong thời gian tới tiếp tục gặt hái them nhiều thành công mới, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm nghèo của tỉnh, tạo nên bộ mặt nông thôn ngày càng văn minh, tiến bộ; đời sống của người dân không ngừng được cải thiện và phát triển./.

Trần Minh Phương -PCVP Sở Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.375.220
Lượt truy cập hiện tại 363