Tìm kiếm tin tức
Chi bộ Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII
Ngày cập nhật 17/01/2019
Đ/c Hồ Xuân Trăng, TUV, Bí thư Chi bộ trực tiếp quán triệt

Căn cứ Kế hoạch số 61-KH/ĐUK ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung Hội nghị lần thứ 8; Kế hoạch số 24-KH/BDT ngày 6/12/2018 của Chi bộ Ban Dân tộc; sáng ngày 17 tháng 01 năm 2019, Chi bộ Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị trung ương 8 khóa XII cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức Ban Dân tộc.

Trực tiếp chỉ đạo và quán triệt có đồng chí Hồ Xuân Trăng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, các đồng chí trong Chi ủy và toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức Ban Dân tộc.

Nội dung học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII bao gồm: 1) Kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019”; 2) Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; 3) Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư chi bộ chỉ đạo cán bộ, đảng viên đã tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết đều phải viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức của cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và trách nhiệm của cá nhân. Việc viết bài thu hoạch phải hoàn thành trong vòng 15 ngày sau học tập. Cấp ủy chủ trì xây dựng chương trình hành động trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII); bám sát thực tiễn lựa chọn một số nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới cơ quan. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện các Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện sự quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Phương Ngọc (T)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.375.220
Lượt truy cập hiện tại 371