Tìm kiếm tin tức
Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch Tổ chức hoạt động ra quân thực hiện Ngày chủ nhật xanh năm 2019
Ngày cập nhật 05/03/2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 139/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 01 năm 2019 về phát động Ngày Chủ nhật xanh; Công văn số 1036/UBND–CT ngày 27 tháng 02 năm 2019 về tổ chức triển khai thực hiện Đề án triển khai Ngày Chủ nhật xanh của UBND tỉnh,

Ngày 04/3/2019, Ban Dân tộc tỉnh ban hành Kế hoạch số 10/KH-BDT về hoạt động ra quân thực hiện “Ngày chủ nhật xanh ” năm 2019. Với các nội dung sau:

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kiến thức và nâng cao nhận thức trong CB,CC, VC và NLĐ đoàn viên công đoàn về vệ sinh cộng đồng, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh – Sạch – Sáng”   

 2. Phổ biến các quy định mới về bảo vệ môi trường đến với CB, CC, VC và NLĐ đoàn viên Công đoàn nhằm tăng cường sự quan tâm đến môi trường, duy trì nề nếp và ý thức tự giác dọn vệ sinh vào mỗi sáng hàng tuần trong cơ quan, đơn vị.

3. Khuyến khích CB, CC, VC và NLĐ đoàn viên Công đoàn và nhân dân phản ánh, cung cấp các hình ảnh, clip về hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, đặc biệt là tình trạng đổ chất thải không đúng nơi quy định về các cơ quan liên quan để kịp thời phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng và kịp thời chấn chỉnh hành vi.

4. Tổ chức đánh giá, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để động viên, khuyến khích hoạt động ngày càng phát triển sâu rộng.

 

Tập tin đính kèm:
Minh Hằng (St)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.375.220
Lượt truy cập hiện tại 371