Tìm kiếm tin tức
TỌA ĐÀM TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH NGÔN NGỮ DÂN TỘC TỚI CÁC CƠ QUAN VÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Ngày cập nhật 25/04/2019

Sáng ngày 25 tháng 4 năm 2019, Ban Dân tộc phối hợp với Viện Ngôn ngữ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức tọa đàm tác động của chính sách. Chủ trì tọa đàm có PGS.TS. Nghiên cứu viên cao cấp Đoàn Văn Phúc và Ông Lê Văn Cường, Phó Trưởng Ban Dân tộc. Thành phần khách mời của tọa đàm có đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, sở Giáo dục và Đào tạo, sở Nội vụ, sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình, một số nhà ngôn ngữ học trường Đại học Khoa học huế, một số đại diện các dân tộc Tà Ôi, Cơ Tu, Pakoh của hai huyện Nam Đông, A Lưới.

Tại tọa đàm sau khi nghe PSG.TS.NCVCC Đoàn Văn Phúc trình bày báo cáo đề dẫn về tác động của chính sách đối với ngôn ngữ dân tộc thiếu số tới các cơ quan thực thi chính sách và cư dân các dân tộc thiểu số ở tỉnh Thừa Thiên Huế, các đại biểu tham dự đã đóng góp các ý kiến và đề ra giải pháp trong vấn đề bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết ngôn ngữ dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kết thúc tọa đàm chủ trì đã tiếp thu và ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. Cuộc tọa đàm sẽ nhìn nhận, đánh giá những tác động của chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với ngôn ngữ DTTS tới các cơ quan và cư dân các dân tộc ở Thừa Thiên Huế, góp phần tư vấn cho các cơ quan khoa học đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật đối với ngôn ngữ DTTS để bảo tồn, phát huy vai trò, bản sắc của ngôn ngữ các DTTS ở Việt Nam, góp phần phát triển bền vững đất nước trong thời kì đổi mới và hội nhập quốc tế. 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI THẢO

PGS.TS. Nghiên cứu viên cao cấp Đoàn Văn Phúc đồng chủ trì Hội thảo phát biểu

Ths Lê Văn Cường, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đồng chủ trì Hội thảo phát biểu

Toàn cảnh Hội thảo

 

Minh Hằng (T)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.375.220
Lượt truy cập hiện tại 358