Tìm kiếm tin tức
BAN DÂN TỘC TRIỂN KHAI CÁC ĐỢT TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Ngày cập nhật 15/07/2019

Trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2019 đến 12/7/2019, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành tổ chức 7 cuộc hội nghị để triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2019” và gói hợp đồng hỗ trợ kinh phí tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019 cho 355 học viên là cán bộ xã, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ thôn, bí thư chi đoàn, đoàn thanh niên, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã Hồng Trung, Bắc Sơn, A Roàng, A Đớt, Nhâm, Hồng Thái thuộc huyện A Lưới và các xã Thượng Lộ, Thượng Nhật thuộc huyện Nam Đông.

Báo cáo viên trực tiếp tham gia triển khai các nội dung pháp luật có đồng chí Hồ Xuân Trăng – TUV - Trưởng Ban Dân tộc và các đồng chí Lãnh đạo phòng, cán bộ Ban Dân tộc có nhiều kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật.

Qua quá trình tuyên truyền, phổ biến các báo cáo viên đã nhấn mạnh: Luật quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời cũng nêu lên những chính sách của Nhà nước về an ninh mạng như: Ưu tiên bảo vệ an ninh mạng trong quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và đối ngoại; Ưu tiên nguồn lực xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; nâng cao năng lực cho lực lượng bảo vệ an ninh mạng và tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh mạng; đầu tư cho nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ để bảo vệ an ninh mạng; Khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh mạng, xử lý các nguy cơ đe dọa an ninh mạng; nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng nhằm bảo vệ an ninh mạng; phối hợp với cơ quan chức năng trong bảo vệ an ninh mạng...; về dự án luật Thanh niên sửa đổi, trình bày rõ về: Quy định trách nhiệm của Nhà nước, gia đình, nhà trường, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế trong việc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của thanh niên theo các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được nêu trong Hiến pháp năm 2013; Quy định các nhóm chính sách của nhà nước đối với nhóm thanh niên đặc thù trong Luật Thanh niên mà pháp luật chưa điều chỉnh; Quy định quản lý nhà nước đối với thanh niên, trách nhiệm của Bộ Nội vụ và các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương các cấp, cơ chế phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và việc xử lý vi phạm quy định trong thanh niên; Quy định vai trò, trách nhiệm của tô chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh niên do Đoàn thanh niên làm nồng cốt đảm bảo cho thanh niên thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.....

Thông qua hội nghị, các học viên tham gia hội nghị tiếp tục nghiên cứu các sâu hơn các nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp quyền và lợi ích để nâng cao nhận thức, áp dụng vào hoạt động chuyên môn và đẩy mạnh tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số./.

Thị Nguyên- CV Thanh tra

Một số hình ảnh về chuỗi hoạt độngtuyên truyền

Hồ Nguyên (T)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.375.220
Lượt truy cập hiện tại 364