Tìm kiếm tin tức
TỌA ĐÀM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VỀ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG VÀ THỰC THI PHÁP LUẬT THEO ĐỀ ÁN 2561 NĂM 2019
Ngày cập nhật 19/08/2019

Thực hiện theo kế hoạch, chương trình công tác năm 2019, Ban Dân tộc đã tổ chức Buổi Tọa đàm phát huy vai trò của người có tuy tín trong tuyên truyền vận động và thực thi pháp luật theo Đề án 2561 năm 2019. Tại buổi tọa đàm đã có 35 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của các thôn, bản ở  vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tham dự Chương trình Tọa đàm tại Hội trường Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong không khí vui mừng của các đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đến với Chương trình Tọa đàm được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm của từng vùng, miền địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số. Tại buổi tọa đàm các đại biểu rất phấn khởi khi có nhiều chương trình, chính sách của Nhà nước hỗ trợ cho người dân cho vùng dân tộc thiểu số đã góp phần thoát nghèo, bảo tồn giá trị văn hóa, nâng cao đời sống cho người dân địa phương. Nhiều ý kiến tham gia phát biểu, đề xuất những phương án, giải pháp hay, cách làm tốt các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình. Những bài tham luận của các đại biểu rất sâu sắc, đã truyền tải những thông điệp, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu nhằm phát huy hơn nữa tích cực những vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Thông qua nội dung tọa đàm, Lãnh đạo Ban Dân tộc cũng đã lắng nghe, chia sẻ, nắm bắt thông tin tình hình địa phương để làm tốt nhiệm vụ của cơ quan là tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh về công tác dân tộc. Qua đó, khẳng định hơn nữa vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc trong việc tuyên truyền, vận động thực thi pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế.

Một số hình ảnh tại buổi Tọa đàm

Nguyễn Thị Thái - Phòng TTĐB (T)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.375.220
Lượt truy cập hiện tại 355