Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền
Thực hiện Kế hoạch và Chương trình công tác năm 2019, Ban Dân tộc đã phối hợp với UBND xã Hồng Thủy, huyện A Lưới và UBND xã Hương Sơn, huyện Nam Đông tổ chức Hội nghị sinh hoạt nhóm, cụm phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng nông thôn mới về mô hình trồng Ngô, nuôi Dê, chồng Cam, Chuối Thanh Tiên… cho 60 học viên của 2 xã với đối tượng là người có uy tín, già làng, trưởng bản, trưởng thôn, cán bộ xã làm trong lĩnh vực nông nghiệp, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội nông dân và các hộ gia đình tại các thôn bản làng trong xã.
Từ ngày 15-16/8/2019, tại địa bàn 02 xã Đông Sơn và xã A Đớt, huyện A Lưới. Ban Dân tộc đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị tuyên truyền về Bình đẳng giới cho 80 học viên với đối tượng tham gia là những người có uy tín, cán bộ xã làm trong các lĩnh vực Văn hóa xã hội, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Nông dân và các hộ gia đình tại địa bàn của 02 xã nói trên.
Thực hiện theo kế hoạch, chương trình công tác năm 2019, Ban Dân tộc đã tổ chức Buổi Tọa đàm phát huy vai trò của người có tuy tín trong tuyên truyền vận động và thực thi pháp luật theo Đề án 2561 năm 2019. Tại buổi tọa đàm đã có 35 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của các thôn, bản ở  vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tham dự Chương trình Tọa đàm tại Hội trường Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiếu số. Từ ngày 06-08/08/2019, Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại Thành phố Huế.
Chiều Thứ năm, ngày 01 tháng 08 năm 2019, Học viện Dân tộc - Ủy ban Dân tộc đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo tham vấn nhằm lấy ý kiến góp ý để xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu cho nhóm đối tượng 1 và đối tượng 2; hoàn thiện chương trình và biên soạn tài liệu phục vụ tổ chức các lớp thí điềm bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho nhóm đối tượng 3 và đối tượng 4. 
Từ ngày 20/7 – 29/7/2019, Đoàn đại biểu Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Thừa Thiên Huế đã có chuyến tham quan, học tập tại các tỉnh phía Nam, Đoàn gồm 35 đại biểu người có uy tín và một số cán bộ phục vụ đoàn, do đồng chí Lê Văn Cường – Phó trưởng Ban, Ban Dân tộc tỉnh làm Trưởng đoàn.  
Trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2019 đến 12/7/2019, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành tổ chức 7 cuộc hội nghị để triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2019” và gói hợp đồng hỗ trợ kinh phí tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019 cho 355 học viên là cán bộ xã, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ thôn, bí thư chi đoàn, đoàn thanh niên, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã Hồng Trung, Bắc Sơn, A Roàng, A Đớt, Nhâm, Hồng Thái thuộc huyện A Lưới và các xã Thượng Lộ, Thượng Nhật thuộc huyện Nam Đông.
Sáng ngày 25 tháng 4 năm 2019, Ban Dân tộc phối hợp với Viện Ngôn ngữ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức tọa đàm tác động của chính sách. Chủ trì tọa đàm có PGS.TS. Nghiên cứu viên cao cấp Đoàn Văn Phúc và Ông Lê Văn Cường, Phó Trưởng Ban Dân tộc. Thành phần khách mời của tọa đàm có đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, sở Giáo dục và Đào tạo, sở Nội vụ, sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình, một số nhà ngôn ngữ học trường Đại học Khoa học huế, một số đại diện các dân tộc Tà Ôi, Cơ Tu, Pakoh của hai huyện Nam Đông, A Lưới.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 139/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 01 năm 2019 về phát động Ngày Chủ nhật xanh; Công văn số 1036/UBND–CT ngày 27 tháng 02 năm 2019 về tổ chức triển khai thực hiện Đề án triển khai Ngày Chủ nhật xanh của UBND tỉnh, Ngày 04/3/2019, Ban Dân tộc tỉnh ban hành Kế hoạch số 10/KH-BDT về hoạt động ra quân thực hiện “Ngày chủ nhật xanh ” năm 2019. Với các nội dung sau: 1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kiến thức và nâng cao nhận thức trong CB,CC, VC và NLĐ đoàn viên công đoàn về vệ sinh cộng đồng, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh – Sạch – Sáng”     2. Phổ biến các quy định mới về bảo vệ môi trường đến với CB, CC, VC và NLĐ đoàn viên Công đoàn nhằm tăng cường sự quan tâm đến môi trường, duy trì nề nếp và ý thức tự giác dọn vệ sinh vào mỗi sáng hàng tuần trong cơ quan, đơn vị. 3. Khuyến khích CB, CC, VC và NLĐ đoàn viên Công đoàn và nhân dân phản ánh, cung cấp các hình ảnh, clip về hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, đặc biệt là tình trạng đổ chất thải không đúng nơi quy định về các cơ quan liên quan để kịp thời phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng và kịp thời chấn chỉnh hành vi. 4. Tổ chức đánh giá, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để động viên, khuyến khích hoạt động ngày càng phát triển sâu rộng.  
Căn cứ Kế hoạch số 61-KH/ĐUK ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung Hội nghị lần thứ 8; Kế hoạch số 24-KH/BDT ngày 6/12/2018 của Chi bộ Ban Dân tộc; sáng ngày 17 tháng 01 năm 2019, Chi bộ Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị trung ương 8 khóa XII cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức Ban Dân tộc.
Chiều ngày 30/10/2018, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế do đồng chí Hồ Xuân Trăng –TUV,Trưởng Ban chủ trì, đã tổ chức Lễ trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội cho đồng chí Lê Đình Thà – Phó Chánh Thanh tra, phụ trách Thanh tra Ban Dân tộc, trong không khí đầm ấm và trang trọng.  
Thư Chủ Tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số Miền Nam họp tại Pleiku, ngày 19/4/1946 có đoạn viết “...Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai, hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt, chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau. ... Giang sơn và Chính phủ là Giang sơn và Chính phủ chung của chúng ta. Vậy nên tất cả các dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta, để ủng hộ Chính phủ ta...”.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.357.173
Lượt truy cập hiện tại 97