Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra từ 7h00-19h00 Chủ nhật, ngày 23/5/2021. Để thực hiện việc bỏ phiếu, Hội đồng bầu cử Quốc gia hướng dẫn cử tri cần nắm rõ các bước được tóm tắt thông qua quy trình 6Đ dưới đây. - Bước 1: Đến khu vực bỏ phiếu - Bước 2: Đọc bảng danh sách tiểu sử người ứng cử - Bước 3:  Đưa thẻ cử tri để nhận phiếu bầu cử - Bước 4: Điền phiếu: đủ và đúng - Bước 5: Đích thân bỏ phiếu vào Hòm phiếu - Bước 6: Đóng dấu "Đã bỏ phiếu"
Ông Hồ Xuân Trăng, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế, được bầu cử tại Đơn vị bầu cử số 14, thuộc huyện A Lưới.
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Quyền bầu cử là quyền cơ bản của công dân được Hiến pháp, pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Bầu cử là một thể chế dân chủ đã có từ lâu. Nhà nước ta là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nhân dân tổ chức ra Nhà nước bằng cách bầu ra các cơ quan quyền lực nhà nước. Thông qua bầu cử, Nhân dân trực tiếp bỏ phiếu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình, thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước; góp phần thiết lập bộ máy nhà nước để tiến hành các hoạt động quản lý xã hội. Vì vậy, để bầu chọn được đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đủ đức, đủ tài thì trước tiên cử tri phải xác định nhiệm vụ bầu cử là một sự kiện chính trị quan trọng và phải xem cuộc bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương.  
             Sáng ngày 22/01/2021, tại hội trường tầng III của UBND tỉnh, khối thi đua tổng hợp tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021. Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác Thi đua, Khen thưởng của 11 cơ quan, đơn vị trong khối tổng hợp gồm: Văn phòng UBND tỉnh (trưởng khối), Sở Nội vụ (phó khối), Kho bạc Nhà nước, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Cục Thuế, Cục Thống kê, Ban Dân tộc, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ.   
Ngày 15 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 104/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách đưa ra khỏi và thay thế, bổ sung mới người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021. Theo đó, năm 2021, đưa ra khỏi và thay thế, bổ sung mới 07 NCUT trong đồng bào DTTS. Tổng NCUT trong đồng bào DTTS là 132 người. Chi tiết tại file đính kèm:
Ngày 31/12/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện Công văn  số 211/UBND-TĐKT ngày 11 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Ban Dân tộc thực hiện đăng tải lên Trang thông tin điện tử để các tổ chức, cá nhân liên quan biết và thực hiện./. Chi tiết tại file đính kèm:  
Căn cứ Quyết định số 3107/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020; Căn cứ Thông báo 1451/TB-SNV ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức năm 2020, Ban Dân tộc đã ban hành Thông báo số 25/TB-BDT ngày 07 tháng 12 năm 2020 về việc tuyển dụng công chức năm 2020 tại Ban Dân tộc. Chi tiết ở file đính kèm.
Sáng ngày 26 tháng 3 năm 2020, Ban Dân tộc tổ chức Lễ phát động cho toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19. Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19” của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; với truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, để chung tay cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch, có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, đảm bảo an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân; Lãnh đạo Ban, BCH Công đoàn Ban Dân tộc phát động đợt quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong cơ quan đơn vị.
UBND tỉnh công bố kích hoạt Trung tâm điều hành mạng lưới CDC toàn tỉnh và chính thức ra mắt app COVID-19 thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus corona (COVID-19) trên nền tảng của hai hệ điều hành điện thoại là Android và iOS đây là một thành phần của Hue-S (Ứng dụng Dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế). 
Ngày 13 tháng 12 năm 2019, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 958/QĐ-UBDT về Công nhận danh sách Thôn đặc biệt khó khăn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.  Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế có 6 xã (Stt 22, trang 43). Chi tiết tại file đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.400.298
Lượt truy cập hiện tại 254