Tìm kiếm tin tức
Văn bản về lĩnh vực công tác dân tộc
Những năm qua, Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế không ngừng kiện toàn bộ máy, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, mang tới những khởi sắc rõ nét cho công tác dân tộc và ngày càng khẳng định vai trò chủ đạo trong thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, có 14 xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc diện dược đầu tư Chương trình 135 giai đoạn III.
 Ngày 18/11/2013, Ủy ban Dân tộc - Bộ NN&PTNT - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHDT-TC-XD về Hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu và thôn, bản đặc biệt khó khăn.
 Ngày 10/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2405/QĐ-TTg về Phê duyệt danh sách xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 năm 2014 và 2015.
Công văn và biểu mẫu xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày 16 tháng 7 năm 2013, Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 27/2013/TTLT-BGD ĐT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, với những nội dung chính như sau:
Ngày 18 tháng 6 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã Ban hành Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm một số nội dung chính như sau:
Thông tư số 02/2013/TT-UBDT...
 Ngày 14/6/2013, Ban Dân tộc ban hành công văn số 121/BDT-KT về việc hướng dẫn báo cáo 6 tháng, dự ước thực hiện KH năm 2013 và xây dựng kế hoạch năm 2014.
Ngày 4 tháng 6 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015.
     Ngày 27 tháng 5 năm 2013, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 245/QĐ-UBDT Phê duyệt 30 xã thực hiện Mô hình thí điểm về dịch tư vấn, hỗ trợ về bình đẳng giới.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.400.298
Lượt truy cập hiện tại 150