Tìm kiếm tin tức
Góp ý Văn bản
Thực hiện Quyết định số 2409/QĐ-UBND ngày 17/10/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương Đề án xây dựng Địa chí hành chính hiện thời vùng đồng bào DTTS tỉnh Thừa Thiên Huế; Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến kết quả xây dựng Địa chí hành chính hiện thời vùng đồng bào DTTS.  
Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh về hoạt động của các khối thi đua năm 2019; Thông báo số 336/TB-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh về việc cử Trưởng khối, Phó Trưởng khối thi đua năm 2019,
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.400.298
Lượt truy cập hiện tại 150