Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền >> Thông tin
Căn cứ Quyết định số 3107/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020; Căn cứ Thông báo 1451/TB-SNV ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức năm 2020, Ban Dân tộc đã ban hành Thông báo số 25/TB-BDT ngày 07 tháng 12 năm 2020 về việc tuyển dụng công chức năm 2020 tại Ban Dân tộc. Chi tiết ở file đính kèm.
Ngày 9/3/2020, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã ký ban hành Chỉ thị số 43-CT/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh COVID-19:  Chỉ thị nêu rõ, dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, lan rộng ra nhiều nước trên thế giới. Việt Nam vừa mới ghi nhận thêm các trường hợp nhiễm bệnh và tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xuất hiện 01 ca nhiễm bệnh đầu tiên vào ngày 08/3/2020. Tình hình dịch bệnh đã chuyển sang giai đoạn mới, đòi hỏi phải có các giải pháp kịp thời, phù hợp ở mức độ cao hơn, toàn diện hơn, quyết liệt hơn. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:
Thư Chủ Tịch Hồ Chí Minh gửi Đại hội các dân tộc thiểu số Miền Nam họp tại Pleiku, ngày 19/4/1946 có đoạn viết “...Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai, hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt, chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau. ... Giang sơn và Chính phủ là Giang sơn và Chính phủ chung của chúng ta. Vậy nên tất cả các dân tộc chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ để giữ gìn nước non ta, để ủng hộ Chính phủ ta...”.
Có thể nói, giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội là một chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Trong những năm qua, hệ thống chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội ngày càng được tăng cường, hoàn thiện và hiệu quả hơn, người nghèo tiếp cận được đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và sự tham gia trợ giúp tích cực của cộng đồng xã hội. Một số chính sách đã đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, được người dân đồng tình ủng hộ, tạo khí thế thi đua sôi nổi vươn lên thoát nghèo, hòa chung với phong trào xây dựng nông thôn mới đang diễn ra khắp mọi nơi trên cả nước.
A Lưới là huyện miền núi vùng cao của tỉnh Thừa Thiên Huế, tiếp giáp với  nước bạn Lào. Là vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, A Lưới luôn giữ trong mình nhiều di tích lịch sử văn hóa, di tích chiến tranh cách mạng tiêu biểu. Là nơi hội tụ những sắc màu văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể và văn hóa ẩm thực của các đồng bào dân tộc anh em Pa Cô, Tà Ôi, Pa Hy, Cơ Tu… đã tạo nên cho mạnh đất này những giá trị lịch sử văn hóa vô cùng quý báu đó là bảo tàng sống về kiến trúc, về phong tục tập quán, sinh hoạt hàng ngày của đồng bào qua nhiều thế hệ, các lễ hội đặc sắc cùng các làng nghề truyền thống, các món ăn truyền thống… chính những sắc màu và hơi thở cuộc sống miền sơn cước của huyện vùng cao này luôn có sức thu hút lớn đối với các nhà nghiên cứu cũng như khách thập phương.  
Ban Dân tộc xin trích dẫn Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ Khai mạc và Bế mạc Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Chi tiết tại file đính kèm./.
Trong những năm qua Đảng, Nhà nước đã rất quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cấn bộ cộng các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn. Năm 2016, Quyết định 1722/2016/QĐ-TTg ngày 02/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 ra đời.  
Ngày 22 tháng 12 năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2992/QĐ-UBND về việc Ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Chi tiết xem tại file đính kèm./.
Ngày 11 tháng 3 năm 2016, Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 08/QĐ-BDT để phân công, bố trí nhân lực phụ trách xử lý, giải quyết các dịch vụ công trực tuyến. Chi tiết xem tại file đính kèm./.
Ngày 21 tháng 7 năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1635/QĐ-UBND về Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4  thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017 Chi tiết xem tại file đính kèm./.
Ngày 21 tháng 1 năm 2015, Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-BDT về công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2 tại Ban.
Ngày 11 tháng 2 năm 2015, Ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 13/QĐ-BDT để phân công, bố trí nhân lực phụ trách xử lý, giải quyết các dịch vụ công trực tuyến.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập 1.400.298
Lượt truy cập hiện tại 152